Sevgili Dostlar,

Bugün sizlere, Anneden Anneye Destek Derneği'nin çok değerli çalışmaları hakkında bilgi vermek istiyoruz. Derneğimiz, kadınların şiddet ve taciz gibi zorlu durumlar karşısında kendilerini korumaları ve toplumda hak ettikleri yeri almaları için mücadele ediyor.

Yıllardır, birçok kadın ve çocuk, maalesef şiddetin ve istismarın kurbanı oluyor. Bu acı gerçeği değiştirmek, daha güvenli bir dünya yaratmak için hepimizin sorumluluk alması gerekiyor. Anneden Anneye Destek Derneği olarak, bu sorumluluğumuzun farkındayız ve kadınların güçlenmesi, özgürce yaşamaları ve haklarının korunması için elimizden geleni yapıyoruz.

Sizler de bu mücadelede bizimle birlikte olabilirsiniz. Derneğimize üye olarak, desteklerinizi ve yardımlarınızı esirgemeden bizimle birlikte kadınların yanında olabilirsiniz. Çünkü kadınlar güçlüdür, kadınlar değerlidir ve kadınlar her şeyin en iyisine layıktır.

Derneğimizde üyelik, sadece maddi bir destek değildir. Üye olarak, derneğimizin faaliyetlerine katılma fırsatı bulacak, kadınların güçlenmesi için yapılan çalışmaların bir parçası olacaksınız. Üyelerimiz, derneğimizin çalışmaları hakkında düzenli olarak bilgilendirilecek, özel etkinliklere ve programlara katılma fırsatı bulacaklar.

Siz de, Anneden Anneye Destek Derneği üyesi olarak kadınların haklarına sahip çıkmak, onların güçlenmesine katkıda bulunmak isterseniz, bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Unutmayın, bir kadın güçlü olduğunda, herkes güçlenir!

Sevgilerimizle,

Anneden Anneye Destek Derneği

Üye Olma Hakkı ve Üyelik İşlemleri

Anneden Anneye Destek Derneği Tüzüğü Madde 3: Fiil ehliyetine sahip bulunan ve derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden ve Mevzuatın öngördüğü koşullarını taşıyan her gerçek ve tüzel kişi bu derneğe üye olma hakkına sahiptir. Ancak, yabancı gerçek kişilerin üye olabilmesi için Türkiye'de yerleşme hakkına sahip olması da gerekir. Onursal üyelik için bu koşul aranmaz.

Dernek başkanlığına yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, dernek yönetim kurulunca en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir.

Derneğin asıl üyeleri, derneğin kurucuları ile müracaatları üzerine yönetim kurulunca üyeliğe kabul edilen kişilerdir.

Derneğe maddi ve manevi bakımdan önemli destek sağlamış bulunanlar yönetim kurulu kararı ile onursal üye olarak kabul edilebilir.

Üye Ol
İsim
Email
Telefon
T.C. Kimlik No
Doğum tarihi
Cinsiyet
Kan grubu
Öğrenim Durumu
Meslek