Kişisel Verilerin Korunması

Anneden Anneye Destek Derneği, kişisel verilerin korunması konusunda büyük önem vermektedir. Dernek, üyelerinin, bağışçılarının ve destekçilerinin kişisel verilerini, yalnızca belirli amaçlar doğrultusunda işlemekte ve bu verileri üçüncü kişilerle paylaşmamaktadır.

Bu bağlamda, dernek, kişisel verilerin işlenmesi konusunda şu prensiplere uygun hareket etmektedir:

Meşru amaçlar doğrultusunda kişisel verilerin işlenmesi: Dernek, kişisel verileri, yalnızca belirli ve meşru amaçlar doğrultusunda işlemektedir. Bu amaçlar arasında, derneğin faaliyetlerinin yürütülmesi, bağışların toplanması, destekçilerin bilgilendirilmesi gibi konular yer almaktadır.

Açık rıza alınması: Dernek, kişisel verilerin işlenmesine ilişkin açık rızayı almakta ve bu rızanın gerektirdiği şekilde kişisel verileri işlemektedir.

İşlenen kişisel verilerin doğruluğunun sağlanması: Dernek, işlenen kişisel verilerin doğru ve güncel olmasını sağlamak için gerekli önlemleri almaktadır.

Kişisel verilerin güvenliği: Dernek, kişisel verilerin güvenliğini sağlamak için gerekli teknik ve idari önlemleri almaktadır. Bu kapsamda, dernek, kişisel verilerin yetkisiz erişim, değiştirme veya silinmesine karşı koruma sağlamakta, veri kaybı ve veri sızıntısı risklerini en aza indirmektedir.

Kişisel verilerin işlenmesinde açıklık ilkesi: Dernek, kişisel verilerin işlenmesi konusunda açık ve anlaşılır bir şekilde bilgi vermektedir. Bu kapsamda, dernek, kişisel verilerin nasıl işleneceği, kimlerle paylaşılacağı ve kişisel verilerin ne kadar süreyle saklanacağı gibi konularda açık ve anlaşılır bir şekilde bilgilendirme yapmaktadır.

Son olarak, Annelere Destek Derneği'nin kişisel verileri işleme faaliyetlerinin Kanuna uygunluğu da önemlidir. Dernek, kişisel verileri işleme faaliyetlerini Kanunun 5. maddesinde belirtilen ilkeler çerçevesinde gerçekleştirmektedir. Bu ilkeler arasında hukuka ve dürüstlük kurallarına uygunluk, açıklık ilkesi, amaç sınırlaması, veri minimizasyonu, doğruluk, güncellik ve ilgili mevzuat çerçevesinde saklama süresi gibi hususlar yer almaktadır. Ayrıca dernek, kişisel verilerin korunması konusunda çalışanlarını da düzenli olarak eğitmekte ve bilinçlendirmektedir.

Tüm bu faaliyetleri ile Annelere Destek Derneği, kadına yönelik şiddetle mücadelede önemli bir rol üstlenmektedir. Kişisel verilerin korunması konusunda da gerekli özeni göstererek, üyelerinin, danışanlarının ve bağışçılarının verilerini güvenli bir şekilde işlemekte ve saklamaktadır. Bu sayede, dernek faaliyetlerinin sürdürülebilirliği ve kadınların haklarının korunması için önemli bir yapı oluşturmaktadır.

Sonuç olarak, Annelere Destek Derneği, kadına yönelik şiddetle mücadelede önemli bir role sahip olan ve kişisel verilerin korunması konusunda da gerekli özeni gösteren bir dernektir. Derneğin faaliyetlerini desteklemek ve kadınların haklarını korumak için, derneğe bağış yapmak ve faaliyetlerine katkıda bulunmak önemlidir. Bu vesile ile, kadına yönelik şiddete karşı mücadelede emeği geçen tüm sivil toplum kuruluşlarına ve çalışanlarına teşekkür ediyoruz.