İç Dış Denetim

Anneden Anneye Destek Derneği, şeffaf bir şekilde çalışmalarını yürütmek için yoğun çaba harcamaktadır. Dernek, bağışların tamamı banka üzerinden yapılmakta ve düzenlemekte ve kayıt dışı işlem yapmamaktadır. Maliye Bakanlığı'nın talep ettiği standart muhasebe hesap düzeni esasında, dönemsellik ilkesi gereğince, tüm gelir ve giderler dijital ortamlarda kaydedilmekte ve raporlanmaktadır.

Dernek, yardım alacak ailelerin dosyalarına, Kaymakamlık, Belediye ve Muhtarlıklar kanalıyla ulaşmaktadır. Ve kontrol edilmektedir. Satın alma işlemleri, Satın Alma Komisyonu tarafından gerçekleştirilerek en az 3-4 teklif alınmaktadır. Dernek, mümkün olduğunca tüm harcamalarını bağışlarla karşılamayı hedeflemekte ve her zaman bağışlarla öncelikli olarak ihtiyaçları karşılamaktadır.

Muhasebeden sorumlu ekip, tüm hesapları kayıt altında tutmakta ve düzenli olarak Mali İşler Koordinatörü tarafından denetlenmektedir. Her işlem, ortak imza ile sorumluluğu alınır ve denetim kurullarınca denetlenmektedir. Şeffaflık ilkesi gereği tüm üyelerle yıllık mizan paylaşılmaktadır.

Dernek, İç Denetim Birimi tarafından planlı ve plansız ziyaretler gerçekleştirerek çalışmalarını kurumsal prensiplere uygun olarak sürdürdüğünü ve bağışların derneğin amaçları doğrultusunda ve tasarruf ilkelerine bağlı olarak kullanıldığını denetlemekte ve düzenli olarak raporlamaktadır. Ve Üye ilişkileri kurulu tarafından üye aidat izleme ve takibi adına banka hesap dökümü kurulla ayrıca paylaşılmaktadır. Bu bakımdan derneğimizin hesap verilebilirlik ve kontrol edilebilirlik ilkesi gereğine göre hareket etmektedir.

Derneğin bu şeffaf çalışmaları, bağışçıların güvenini kazanmak için yapılan yoğun çabaların bir parçasıdır. Gönüllülerimiz, çocuklarımız ve ailelerimiz, derneğin çalışmaları hakkında olumlu geri bildirimlerde bulunarak, derneğin şeffaf yaklaşımını takdir etmektedir.

Dernek, her zaman şeffaf bir şekilde çalışmalarını sürdürmeye ve bağışçıların güvenini kazanmaya devam edecektir.